برگزاری جلسه مربیان بهداشت مدرسه فرزانه شعبه بعثت

جلسه هماهنگی و تعامل مربیان بهداشت مجتمع آموزشی غیر دولتی فرزانه در تاریخ 18 بهمن ماه در شعبه بعثت برگزار شد.

Scroll to Top
اسکرول به بالا