برگزاری جلسه اولیا و مربیان پایه چهارم

در تاریخ1401/08/17 جلسه اولیا و مربیان در دبستان فرزانه واقع در خیابان عمار با مدیریت سرکار خانم اخلاق برگزار شد.

اسکرول به بالا