برگزاری جلسه اولیا و مربیان پایه چهارم

در تاریخ1401/08/17 جلسه اولیا و مربیان در دبستان فرزانه واقع در خیابان عمار با مدیریت سرکار خانم اخلاق برگزار شد.

برگزاری جلسه اولیا و مربیان پایه چهار

در تاریخ1401/11/16 جلسه اولیا و مربیان در دبستان فرزانه واقع در خیابان عمار با مدیریت سرکار خانم اخلاق برگزار شد.

Scroll to Top
اسکرول به بالا