برگزاری جلسه اولیا ومربیان

جلسه اولیا و مربیان درتاریخ        با مدیریت سرکار خانم حیدری و حضور موسس گرامی سرکارخانم بقا در مدرسه فرزانه واقع در خیابان جهان نما برگزار شد از حضور گرم اولیا گرامی سپاسگزاریم.

Scroll to Top
اسکرول به بالا