معرفی مجموعه مدارس فرزانه

IMG_20221130_103003_824

مدرسه فرزانه(پیش دبستانی)

مدیریت مدرسه: سرکار خانم بیریوان پاک سرشت

معاون آموزشی:سرکار خانم پرستو منصوری صادق

معاون آموزشی:سرکار خانم فرح راستگار

معاون اجرایی:سرکار خانم ژاله طالع فاضل

مربی :خانم نرگس آسیابان همدانی

مربی:خانم مرجان رشتی زاده

مربی:خانم فاطمه کیایی

مربی:خانم سمیه بهرامی مساعد

مربی:خانم نرگس علی پور

مربی:خانم آزاده همدانی

مربی ورزش:خانم زهرا سلیمانی،خانم مهین معصومی

معلم بهداشت:خانم مهری فروغی

IMG_20221128_112704_873

مدرسه فرزانه( پایه اول-دوم)

 

مدیریت مدرسه: سرکار خانم ناهید السادات مشعریان

معاونین: سرکار خانم طاهره ابوالفتحی،سرکار خانم اسماعیلی

معاون اجرایی:سرکار خانم الوندی

معلم های پایه اول:خانم فرید،خانم مومنی،خانم نصری،خانم زارع زادگان،خانم مومنی ثابت،خانم جعفری،خانم فرهاد صفت،خانم مونا قائمی

معلم های پایه دوم:خانم حسن زادگان،خانم شمخانی،خانم منوچهریان،خانم خسروبیگی

مربی ورزش:خانم زهرا سلیمانی،خانم مهین معصومی

مربی هنر:خانم هدی موسویان

مربی بهداشت:خانم مهری فروغی

 

IMG-20221129-WA0019

مدرسه فرزانه2( پایه دوم-سوم)

 

مدیریت مدرسه: سرکار خانم شیرین باغستان

معاون آموزشی:سرکارخانم صدیقه ابوطالبیان

معاون پرورشی:سرکارخانم عفت خسروپور

     معاون اجرایی: سرکار خانم الهه نصیری فرح      

معلم های پایه دوم:خانم مهین سهیلی، خانم سپیده شیرازیانی،خانم راضیه کریمی،خانم نداطهماسبی،  خانم بهناز حسینی

معلم های پایه سوم:خانم مهین آهکیان،خانم معصومه لاهوتی،خانم ملیحه آتشیان،خانم بهناز بهرامی،خانم پروین فقیهی

مربی ورزش:خانم مهین معصومی،خانم زهرا سلیمانی،خانم شهلا محیط آذر

مربی هنر:خانم پری آهنچیان

مربی بهداشت:خانم سیمین جواهر رشیدی

مدرسه فرزانه عمار( پایه سوم-چهارم)

 

 مدیریت مدرسه:سرکار خانم ژاله اخلاق

معاونین:سرکار خانم شادی جولانی ،خانم ژاله همدی

معلم های پایه چهارم: خانم دلبر کارخانه ای   ،خانم  پروانه حاجت پور،خانم فايزه حسینی،خانم   راضیه آهنگر،خانم فرناز اوقان ،خانم محدثه     شجری،خانم پگاه مهدی زاده)

معلم های پایه پنجم:خانم هانیه مسلم  خانی،خانم  زهره فتحی مهر،خانم زهرا الوندی،خانم  نوشین پشمکیان،خانم مهین بحیرایی

مربی پرورشی:پگاه مهدی زاده

مربی ورزش:مهین بحیرایی

مربی بهداشت:خانم بهناز حق طلب

مدرسه فرزانه جهان نما( پایه چهارم-پنجم)

مدیریت مدرسه: سرکار خانم طاهره حیدریان

معاونین: سرکار خانم افسر ریاحی،سرکار خانم فهیمه توسلی ارا

معلم های پایه پنجم:خانم فاطمه مالمیر،خانم زهرا روغنی،خانم فاطمه محمدظاهری،خانم سمیرا قره خانی ،خانم پگاه باب الحوایجی،خانم سمیرا رجبی جورابی ،خانم سپیده کمال،خانم فایزه حسینی  ، فهیمه توسلی آرا

معلم های پایه چهارم:خانم رویا توحیدی ارجمند،خانم شهلا محیط آذر

مربی ورزش:شهلا محیط آذر

 

مربی بهداشت:خانم زهرا ستاره

 

 

 

مدرسه فرزانه بعثت( پایه پنجم-ششم)

مدیریت مدرسه: سرکار خانم مرضیه سرهادی

معاونین:سرکارخانم زهرا بقا،سرکارخانم عطیه باخدا

معاون اجرایی: سرکار خانم شیما مهدوی 

معلم های پایه چهارم:خانم اکرم مهرابیان،خانم آذردخت بیابانگرد،خانم الهه گوهر،خانم نوشین خاکسار،خانم زهرا برده رودی،خانم فریبا شریفی،خانم فاطمه مجیداف،خانم مهری کردزاده

معلم های پایه پنجم:خانم زهرا بیات،خانم مریم کوثری،خانم سمیرا رحیمی،خانم فاطمه شریفی،خانم مهین بحیرایی،خانم فرزانه شاهوردی،خانم نساء سائدمنش

مشاور:خانم آرزو نادری

مربی بهداشت:خانم اکرم زارعی

 

IMG_20221129_110422_724

مدرسه فرزانه شکیبا( پایه هفتم-هشتم)

مدیریت مدرسه: سرکار خانم ناهید ثقفی نیا

معاونین آموزشی: 

سرکار خانم فاطمه محمدپور،سرکار خانم اسماعیلی

معاون اجرایی:سرکار خانم زهره دل بهاری

دبیران محترم مجموعه شکیبا:

دبیرپیام های آسمان:خانم فاطمه عسگری

دبیرشیمی:خانم زهرا برده رودی،خانم زهرا روزبهانی

ادبیرادبیات:خانم مریم ضیافر،خانم سوسن تاجبخشیان

دبیرزیست:خانم مریم رضایی

دبیر هنر:خانم آناهیتا فضلی

دبیرکارو فناوری:خانم مهناز دینی

دبیرمطالعات:خانم زهرا فیروزی اعتصام

دبیرتفکر:خانم شکوفه روغنی

دبیر ریاضی:خانم فاطمه سامی،خانم مریم رحمانی،خانم زیبا هادیان

دبیر زبان:خانم فائزه ولی منصف

دبیر قران:خانم راحله عبدی

دبیرعربی:خانم مریم قمری،خانم فاطمه کاوه

دبیر فیزیک:خانم زهرا روزبهانی،خانم مژده اهری

دبیرورزش:خانم پریسا جامه بزرگ

دبیرنگارش:خانم شهره شاملو

مشاور:خانم نیره شکری

مربی بهداشت:خانم معصومه مومنی

مربی پرورشی:خانم شهنازخاوری

 

مدرسه فرزانه شکریه ناحیه1
( پایه هفتم-هشتم-نهم)

مدیریت مدرسه: سرکار خانم زهرا حکمتیان

معاونین:سرکارخانم فریبا محمدخانی،سرکارخانم لیلی سموات،سرکارخانم اعظم رضاییان

گروه درس ادبیات فارسی:خانم شهین کریمی،خانم مریم ضیافر،خانم شهره شاملو

گروه درس ریاضی:خانم مریم شجاعی،خانم فاطمه سامی،خانم مریم حبیبی

دبیرفیزیک:خانم زهرا روزبهانی-خانم نیره مطلبی

دبیرشیمی:خانم مینا توکلی–خانم راضیه اکبری

دبیرزیست:خانم مریم رضایی

گروه معارف اسلامی:خانم حمیرا محمودی-خانم طاهره صالحی

گروه زبان انگلیسی:خانم نسترن بدرانلویی-خانم سعیده امیدی

مطالعات اجتماعی-فرهنگ وهنر:خانم فرخنده عباسی-خانم زهرا فیروزی-خانم آناهیتا فضلی

دبیرعربی:خانم فریباحنیفی

دبیرتربیت بدنی:خانم فاطمه شریفی

دبیرکاروفناوری:خانم مهناز دینی        

دبیردفاعی و تفکر:خانم شکوفه روغنی

مشاورین:خانم نسرین مهینی،خانم نیره شکری  نژاد

مربی بهداشت:خانم معصومه مومنی

مربی پروروشی:خانم پگاه مهدی زاده


پیمایش به بالا