نفرات برتر آزمون شماره 2پایه پنجم

آنیتا رنجبر 81/33
بهار زهرا 66/67
سوگل نجفی 62/67
فاطمه سادات رحیمی 61/33
آرشیدا افشار 58/67
الینا حسن نژاد 57/33
ثنا رستمی 57/33

  • Join Our 7452 Happy Students​ Today!

    Enter description text here.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

  • پیمایش به بالا