نفرات برتر آزمون شماره 2پایه پنجم

آنیتا رنجبر 81/33
بهار زهرا 66/67
سوگل نجفی 62/67
فاطمه سادات رحیمی 61/33
آرشیدا افشار 58/67
الینا حسن نژاد 57/33
ثنا رستمی 57/33

Scroll to Top
اسکرول به بالا