نفرات برتر آزمون شماره1
پایه ششم

حورا ناز آوری 61/18
نیکی نجفی 57/81
نیکی دشتی فامیلی 56/54
یکتا گل 55/7
اسرا دانش نژاد 55/27
تینا تولا 54/85
پریاس افشاری 54/85
نیلیا ملت 54/01
سروین جمال 53/59
باران ترکمانی 52/74
آرمیتا گمار 52/32
بنیتا رحمتیان 51/9
آرینا محمدزاده 51/9
نیوشا کاویانی 51/05
ساینا معنوی 50/21

نفرات برتر آزمون شماره2
پایه ششم

ساره پارسایی 76/37
نیکی نجفی 75/5
باران تکرلی 75/11
شکیبا کرمی 74/68
ساینا معنوی 74/26
حورا نازآوری 73/84
فاطمه خامسلو 73/42
مریم صنعتی 73
فرزانه سادات هاشمی 72/15
ماهک زارع 71/73
آیسا نظربیگی 71/31
باران ترکمان 71/31
گلسا سراجی 71/31
ریحانه منوچهریان 71/31
مهتا قهرمانی مطلق 70/46

Scroll to Top
اسکرول به بالا